Gården

På vår gård har det bedrivits lammproduktion i tre generationer. 2013 tog jag och min man Mikael över jordbruket och vi har idag 200 tackor av i huvudsak köttraskorsningar. Vi brukar 65 hektar mark samt 200 hektar skog.

Att driva en gård med får och lamm är mer som en livsstil snarare än ett jobb. Vi lever med djuren året om, dag som natt, vardag som helg. Får är fantastiska djur och de ger oss både kött, skinn och ull. För att inte tala om dess förmåga att hålla våra marker öppna och att de bidrar till en levande landsbygd. Jag kan inte tänka mig ett bättre liv än detta!