“Ungefär sista veckan i maj släpps alla fåren ut på betet” 

DJUREN

Fåren på gården är så kallade köttraskorsningar och vi använder oss främst av raserna Texel, Finull, Suffolk och Dorset. Lammen föds från slutet av mars och under i stort sett hela april. Ungefär sista veckan i maj släpps alla fåren ut på bete och från mitten av augusti och hela hösten skickas lammen på slakt.
På gården finns även tre stycken Border Collies, Rusa, Dot och Zenja, som används i det dagliga arbetet med fåren.